“วัชรี” ยันขายข้าววิธีพิเศษได้ราคาดี และเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกทุกรายเสนอซื้อ

02/11/2012 14:26

 

“วัชรี” ยืนยันขายข้าวหอมมะลิวิธีพิเศษไม่ต่ำกว่าราคาตลาด แต่ช่วยเซฟต้นทุนไม่ต้องขนข้าวเก็บในโกดังกลาง ย้ำเปิดโอกาสให้ทั้ง สมาคมข้าว และผู้ส่งออกที่มีออเดอร์ในมือมาเสนอซื้อ นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การระบายข้าวหอมมะลิในสต๊อกที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาล 2555/56 ตามที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเสนอให้ใช้วิธีพิเศษ ด้วยการให้ผู้ส่งออกกับโรงสีจับคู่ซื้อขายข้าวกัน sbobet ยืนยันว่าราคาที่กระทรวงฯ จะอนุมัติขายไม่ต่ำกว่าราคาตลาดที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และวิธีการดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นการมุบมิบขายข้าวให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง แต่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐเพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ต้องขนข้าวเก็บไว้ในโกดังกลาง และไม่ถือว่าเป็นการอุดหนุนราคาให้ผู้ส่งออกเพราะเป็นการซื้อขายตามราคาตลาด
       
นายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะโฆษกข้าวของ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรณีที่มีข่าวว่าผู้ส่งออกบางรายกังวลว่าการระบายข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ไม่มีความโปร่งใส รวมทั้งมีการระบุราคาข้าวหอมมะลิที่จะระบายให้แก่ผู้ส่งออกอยู่ที่ 2.83-2.85 หมื่นบาท/ตัน ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวเป็นข้อเสนอของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งกระทรวงฯ ได้นำข้อเสนอมาพิจารณา sbo โดยกระบวนการจำหน่ายข้าวจะมีคณะทำงานระบายข้าวที่มีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน ดำเนินการเจรจาต่อรองข้อเสนอราคาซื้อข้าวหอมมะลิของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และจะขายให้ได้ในราคาสูงสุด จึงยังไม่มีการตกลงราคาจำหน่ายข้าวหอมมะลิกับผู้ส่งออกแต่อย่างใด โดยราคาที่จำหน่ายก็ขึ้นอยู่กับผลการเจรจา ทั้งนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้ส่งออกข้าวที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศทุกรายสามารถเข้าร่วมเสนอราคาซื้อได้ โดยอาจผ่านในนามของสมาคมฯ หรือในนามผู้ส่งออกแต่ละราย
รายละเอียดเพิ่มเติม   Click here