“พาณิชย์” จับนายหน้าที่ จ.พัทลุง

12/11/2012 15:08

 

“พาณิชย์” จับนายหน้าร่วมมือโรงสีสวม สิทธิชาวนา โกงจำนำข้าวที่ จ.พัทลุง เผยยอมจ่ายเงินให้เกษตรกรถึงตันละ 1 พันบาท ก่อนนำข้าวตัวเองไปยัดโครงการจำนำฟันเงินเข้ากระเป๋า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทงบอล  เปิดเผยว่า สามารถดำเนินคดีเอาผิดขบวนการนายหน้าสวมสิทธิโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่จังหวัดพัทลุงได้แล้ว หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ว่ามีบุคคลมีพฤติกรรมเป็นนายหน้าเข้าไปเชิญชวนและชี้นำให้เกษตรกรนำสิทธิในการเข้าร่วมโครงการรับจำนำ และใบรับรองจากเกษตรกรมาขาย โดยจะรับซื้อในราคาตันละ 1,000 บาท
 
ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามที่ได้รับการร้องเรียน และพบว่ามีการสวมสิทธิใบประทวนของเกษตรกรตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 จริง ทางเข้า sbobet โดยนายหน้าในพื้นที่ร่วมกับโรงสีสวมสิทธิเกษตรกรเพื่อรับเงินส่วนต่าง ทั้งที่เกษตรกรเหล่านั้นนำผลผลิตไปจำหน่ายที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงหมดแล้ว แต่กลับมีข้าวเข้ามาใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ได้อีก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินคดีเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถึงที่สุด เพราะถือเป็นการทุจริตและสร้างความเสียหายแก่รัฐ
       
หากเกษตรกร ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่พบเห็นพฤติกรรมสวมสิทธิเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ www.dit.go.th หรือร้องเรียนด้วยตนเอง ทางเข้า sbo ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000