“ประเสริฐ” เตรียมรับอภิปรายทุจริตขุดลอก

21/11/2012 14:46

 

“ประเสริฐ” สั่งกรมเจ้าท่าแจงข้อมูลประมูลขุดลอก 26 โครงการเตรียมพร้อมรับศึกอภิปราย และให้ทบทวน TOR จัดซื้อจัดจ้างใหม่ปิดช่องทุจริต พร้อมให้นโยบายเพิ่มสัดส่วนขนส่งทางน้ำจาก 12% เป็น 18% ใน 3 ปี ปิ๊งเปิด Free Wi-Fi บนท่าเรือยกระดับบริการ
       
       วันนี้ (19 พ.ย.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจเยี่ยมกรมเจ้าท่าโดยให้นโยบายสำคัญ 5 เรื่อง คือ 1. ความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะ TOR การจัดซื้อจัดจ้างทั้งวิธีปกติและวิธีพิเศษ sbobet ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบพัสดุเนื่องจากพบว่าไม่มีการกำหนดระยะเวลารับประกันผลงานเหมือนหน่วยงานอื่นทำให้เกิดปัญหามีความเสียหายเกิดขึ้นหลังส่งมอบงานแล้ว ซึ่งทราบว่าส่วนหนึ่งเป็นข้อจำกัดทางธรรมชาติ รวมถึงการตรวจรับงานของส่วนภูมิภาคต่างๆ กำชับให้รอบคอบมากขึ้น เนื้อดินและทรายที่ขุดลอกขึ้นมาจะต้องตรวจสอบได้ ซึ่งส่วนที่เหลือจากตกแต่งตลิ่งให้ไปหาแนวทางเพิ่มรายได้ เช่น ประมูล เป็นต้น
       
       “กรมเจ้าท่าต้องศึกษาเงื่อนไข TOR ให้รอบคอบ ถ้าจำเป็นก็ต้องแก้ไข แต่ถ้าเห็นว่าของเดิมดีอยู่แล้วก็ให้ชี้แจงมา เพราะต้องนำข้อมูลไปชี้แจงต่อสภาด้วย ซึ่งโครงการขุดลอกฟื้นฟูร่องน้ำที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 จำนวน 26 โครงการ ที่ถูกร้องเรียนขณะนี้แม้หลายสัญญาจะเสร็จแล้วแต่ยังเบิกจ่ายเงินไม่ได้ เพราะต้องรอการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความรอบคอบ” นายประเสริฐกล่าว
       
       2. เร่งแต่งตั้งอธิบดีเพื่อสร้างเอกภาพให้องค์กรในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ 3. ตั้งเป้ายุทธศาสตร์การพัฒนาขนส่งทางน้ำว่า จะต้องเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน้ำจากปัจจุบัน 12% เป็นไม่น้อยกว่า 18% ภายใน 3 ปี และเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า 25% ภายใน 5 ปี โดยปรับปรุงท่าเรือและแม่น้ำให้มีความพร้อมสามารถเดินเรือได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเรือขนาดใหญ่ 1,000 ตันขึ้นไป sbo โดยสั่งให้สำรวจและทำแผนเร่งด่วนขุดลอกร่องน้ำที่ตื้นเขินในแม่น้ำป่าสักในปีงบประมาณ 2556-2557 และเร่งสรุป TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยา
       
       4. เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสำหรับประกอบการตอบข้อซักถาม การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 25-27 พ.ย.นี้ และในส่วนของวุฒิสภาวันที่ 28 พ.ย. โดยให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความน่าเชื่อถือ 5. เดินหน้าโครงการขันนอตคมนาคม เช่น ความปลอดภัยในการใช้บริการท่าเรือ เรือ และอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลลอยกระทงวันที่ 28 พ.ย. และเทศกาลสำคัญอื่นๆ โดยตรวจสอบความพร้อมของโป๊ะเรือท่าเทียบเรือ จัดชุดปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ 197 นาย เรือตรวจการณ์ 11 ลำ พร้อมอุปกรณ์ประจำเรือให้พร้อมใช้งาน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม   Click here