“บุญทรง” กล่อมพม่าสำเร็จดึงร่วมมือค้าข้าว

24/11/2012 08:14

 

 “บุญทรง” กล่อมพม่าสำเร็จ ดึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาพันธ์โรงสีข้าวและผู้ค้าข้าวอาเซียน เตรียมชงผู้นำประกาศความร่วมมือกลางเดือน พ.ย.นี้ในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 3 เท่าในปี 58 รองรับ AEC เล็งขยายถนน จุดผ่านแดน เปิดธนาคาร ได้ทีดันธุรกิจไทยบุกทวาย
       
       นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผลบอลสด  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission : JTC) ระหว่างไทยกับพม่า ครั้งที่ 6 ว่า ไทยได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือเรื่องข้าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นผู้ผลิตข้าวที่สำคัญของโลก คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ให้พม่าพิจารณา ซึ่งพม่าได้แสดงความสนใจและพร้อมที่จะร่วมมือกับไทย โดยจะนำกลับไปหารือกับหน่วยงานภายในประเทศ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
       
       “ตอนนี้กำลังจะไปคุยกับลาว ถ้าคุยกันได้ครบก็จะเสนอผู้นำอาเซียนประกาศความร่วมมือกันเลยในเวทีการประชุมสุดยอดกลางเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือในการจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าวและผู้ค้าข้าวอาเซียน”
       
       ส่วนความร่วมมือด้านการค้า ได้ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 3 เท่าในปี 2558 โดยในปี 2554 การค้าไทย-พม่ามีมูลค่ารวม 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 25% โดย 85% เป็นการค้าชายแดน ซึ่งจะมีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆ  ผลบอล เพื่อเพิ่มสัดส่วนการค้า เช่น การจัดงานแสดงสินค้า การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทางการค้าและการลงทุน การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการค้า การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรม การลงทุนของไทยในสาขาพลังงาน การส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือของภาคเอกชน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบการค้าและการลงทุน
       
       นอกจากนี้ จะร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน การยกระดับจุดผ่านแดน การเปิดด่านหรือจุดผ่านแดนใหม่ๆ การนำระบบ ICT มาใช้ตามจุดผ่านแดน การร่วมมือระหว่างธนาคารกลางทั้งสองฝ่าย เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้มีระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุลบาทกับจั๊ต รวมทั้งการให้ความร่วมมือกันด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา (MICE) รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ไทยยังได้ขอให้พม่าอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการไทยที่ไปประกอบธุรกิจในพื้นที่ของพม่า โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม   Click here