สมาคมชาวนาย้ำโกงจำนำข้าวจริง-โวยได้เงินช้า

30/11/2012 16:43

 

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภากรณีการทุจริตใน โครงการจำนำข้าว ว่าเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้ว ทุกอย่างเป็นเรื่องจริง ไม่มีใครสร้างขึ้นมา แม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเองก็ได้รับสัญญาณในเรื่องดังกล่าว แต่กลับไม่มีการวางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง การที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐไปสอบถามเรื่องทุจริตกับชาวบ้านโดยตรงนั้น บอกได้เลยว่าไม่มีใครกล้าพูดความจริง เพราะทุกคนต่างก็กลัวอิทธิพลกันทั้งนั้น จึงควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องเข้าไปจัดการอย่างจริงจัง  "ที่ผ่านมามีคนให้ข้อมูลผมมาเช่นกัน สมัคร sbobet อย่างข้าวที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสวมสิทธิ์ ผ่านมาหลายเส้นทางกว่าจะถึงโรงสี ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการเล็ดลอดไปได้อย่างไร หรือมีการไปตรวจจับก็กลับเจอตอ ทำให้ในที่สุดไม่มีใครกล้าเข้าไปดำเนินการอะไร ชาวบ้านก็ไม่กล้าพูดอะไร จุดนี้รัฐบาลจะแก้ไขอย่างไร เพื่อให้ผลประโยชน์ตกแก่พี่น้องชาวนาอย่างแท้จริง" นายประสิทธิ์กล่าว
 
นายประสิทธิ์กล่าวถึงโครงการจำนำข้าวฤดูนาปี 2555-2556 ว่า ดำเนินการมาแล้ว 2 เดือนแต่กลับพบมีหลายปัญหา โดยเฉพาะเรื่องเงิน ซึ่งตนได้รับการร้องเรียนมาว่า เงินค่าจ้างในส่วนลูกจ้างของรัฐที่องค์การคลังสินค้าได้ว่าจ้างให้ตรวจสอบการจำนำประจำจุดจำนำและโรงสีนั้น ยังไม่ได้รับเลยทั้งที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรด้วยว่าการนำใบประทวนไปขึ้นเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นั้นช้ามาก ซึ่งได้รับการชี้แจงว่าไม่มีเงิน ส่วนเรื่องโกดังกลางยังมีปัญหาไม่เพียงพอ หรือแม้ว่ามีเพียงพอแต่ไม่สามารถลงได้ โปรโมชั่น sbobet เนื่องจากโกดังบางแห่งมีการเล่นพรรคเล่นพวก บางครั้งพบว่าหากโรงสีจะวางสินค้า กลับมีการเรียกเงิน เอาผลประโยชน์ใส่ตัว และโรงสีจำเป็นต้องไปรีดกับชาวนาเพื่อความอยู่รอด ซึ่งจะเห็นได้ว่าในที่สุดแล้วชาวนาก็รับกรรม ไม่ได้อะไรเช่นเดิม เรื่องเช่นนี้รัฐบาลต้องไปแก้ไข
 
รายละเอียดเพิ่มเติม     Click here