ศรีรัตน์” นัดระดมสมองเอกชน 8 พ.ย.นี้ วางแผนดันส่งออกและช่วยธุรกิจไปลงทุนนอก

07/11/2012 14:08

 

  นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ sbobet เปิดเผยว่า กรมฯ จะประชุมร่วมกับภาคเอกชนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และภาคเอกชนในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ในวันที่ 8 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร เพื่อระดมความคิดเห็นว่ากรมฯ ควรจะปรับเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกเพิ่มเติมอย่างไร และควรจะเพิ่มภารกิจในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศหรือไม่ ในฐานะที่กรมฯ รับผิดชอบหน่วยงานด้านการค้าอย่างสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมากถึง 63 แห่งทั่วโลก
       
       “กรมฯ ต้องการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน sbo และอยากให้เอกชนช่วยบอกสิ่งที่เอกชนต้องการ เพื่อให้การวางแผนในการผลักดันการส่งออกทำได้สอดคล้องกับสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการมากที่สุด และกรมฯ จะได้นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นมาปรับใช้ในการทำแผนการทำงานของกรมฯ ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าด้วย นอกจากนี้ กรมฯ จะมีการหารือกับภาคเอกชนว่าควรจะมีการกำหนดกลไกความร่วมมือระหว่างกรมฯ และภาคเอกชนโดยตรงหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศและการผลักดันการส่งออก”
รายละเอียดเพิ่มเติม  Click here