รมว.อุตฯ คนใหม่เล็งดันครัวไทยสู่ครัวโลก

03/11/2012 15:53

 

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม และนายฐานิสร์ เทียนทอง รมช.อุตสาหกรรม ได้เดินทางมายัง กระทรวงอุตสาหกรรม จากนั้นเวลา 13.00 น.ได้สักการะศาลพระภูมิและพระนารายณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และ 13.30 น. ได้มอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวง และแบ่งงานให้ รมช.อุตสาหกรรมดูแล คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  ผลบอลสด สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันอิสระบางแห่ง
       
นายประเสริฐกล่าวภายหลังมอบนโยบายแก่ผู้บริหารว่า ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย 11 เรื่องด่วน ได้แก่ 1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) 2. พัฒนาสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (โอทอป) และหาตลาดใหม่ 3. เร่งรัดดำเนินการครัวไทยสู่ครัวโลก 4. ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางเสื้อผ้า ผลบอล เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับของภูมิภาคตามนโยบายกรุงเทพเมืองแฟชั่น ซึ่งนายกฯ ได้กำชับให้เร่งดำเนินการ
       
5. สร้าง ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจ ล่วงหน้าให้ผู้ประกอบการ 6. ส่งเสริมให้เกิด การลงทุนใหม่ๆ ชักจูงการลงทุนในไทยและออกไปลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน 7. สร้างฐานการลงทุนไปสู่ภูมิภาค 8. เร่งรัดการป้องกันปัญหาอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม 9. บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน 10. กำกับดูแลเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 11. เร่งสำรวจแหล่งแร่ที่สำคัญเพิ่ม เช่น ทองคำ โพแทส หินน้ำมัน เป็นต้น  สำหรับนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศที่จะเริ่มในวันที่ 1 ม.ค. 2556 นั้น ได้สั่งให้ สศอ.ไปประสานความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นต้องดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่จะต้องเดินหน้าขึ้นค่าแรง แต่ต้องทำให้รอบคอบ ซึ่งอาจมีผลกระทบบ้างในช่วงแรก
 
รายละเอียดเพิ่มเติม    Click here