ฟ้องบิ๊กออมสินโยกย้ายมั่ว

15/10/2012 16:00

 

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า ศาลแรงงานกลางรับฟ้องตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน เป็นโจทก์ฟ้องธนาคารออมสิน และกรรมการรวม 14 คน เรื่องให้ธนาคารยกเลิกระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 489 ว่าด้วยเรื่องการจำแนก ตำแหน่ง บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย และสับเปลี่ยน ทางเข้า sbo  เลื่อนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนพนักงานออมสิน (4) แก้ไขเพิ่มเติมครั้ง 4 ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย แทงบอล เนื่องจากการแก้ระเบียบที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก่อน โดยศาลนัดไต่สวนในวันที่ 29 ต.ค.นี้ ซึ่งทางสหภาพขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานจนกว่าศาลจะมีการตัดสินออกมา
 
ทั้งนี้ตามระเบียบเดิมอำนาจในการแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานเป็นของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ทางเข้า sbobet  บอร์ดมีหน้าที่กำหนดระเบียบ แต่เมื่อนายเลอศักดิ์ จุลเทศ อดีตผู้อำนวยการคนเก่าพ้นจากตำแน่งในเดือนก.ค. คณะกรรมการมีมติให้แก้ไขระเบียบและแต่งตั้งให้นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ กรรมการธนาคาร ร่างระเบียบการแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานใหม่
 
รายละเอียดเพิ่มเติม   Click here