กสท.สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการทีวี -วิทยุ

18/10/2012 13:57

 

ที่โรงแรมพลูแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.ในฐานะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จับมือกับ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ และนายสมชาย ใบม่วง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ทางเข้า sbo ร่วมกันชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจต่อประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินแก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์และวิทยุ  แทงบอล เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือไม่ให้เกิดความตระหนกและสับสน  น.ส.สุภิญญา  กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบการส่งแผน รายละเอียด และแนวทางปฏิบัติยามเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน ภายใน 30วัน นับจากร่างประกาศฯบังคับใช้
 
สำหรับรายละเอียดในแผนประกอบด้วยแผนการรับมือการแจ้งข่าวสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุอย่างชัดเจน โดยประกาศดังกล่าวบังคับใช้สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่อง สถานีโทรทัศนทรู วิชั่นส์  ทางเข้า sbobet ช่องทีเอ็นเอ็น และสถานี วิทยุของรัฐส่วนผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ทีวี ดาวเทียมและวิทยุชุมชนทั่วประเทศโดยจะเป็นการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามเพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ด้านน.อ.สมศักดิ์  ผู้อำนวยการ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า การทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติจะประสานการทำงานกับกรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลตามที่วิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ให้แจ้งเตือนแก่ประชาชนในการระวังภัยแต่ละประเภทอย่างแม่นยำ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม   Click here