กรุงไทยเซ็นสนับสนุน EARTH เพิ่มวงเงินปล่อยกู้อีก 2.5 พันล้าน

04/11/2012 20:02

 

  แบงก์กรุงไทย  ยกระดับความแข็งแกร่ง และเสริม ศักยภาพธุรกิจ ให้ “เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ” ล่าสุด เซ็นสัญญาสนับสนุนวงเงินเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มอีก 2,500 ล้านบาท รองรับ Mission 5 ปี 5 เหมือง 5 ประเทศ ขยายธุรกิจถ่านหินได้บรรลุตามแผน 5 ปีข้างหน้า  “ขจรพงศ์  ”  วางเป้าหมายภายใน 5 ปี ได้เห็นรายได้โตแตะ 30,000 ล้านบาทต่อปี
       
           นางจรี วุฒิสันติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลบอลสด สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB  เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมลงนามในสัญญาการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมให้แก่ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH  อีกจำนวน 2,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโต และใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจตามแผน 5 ปีของบริษัท  ตาม Mission 5 ปี 5 เหมือง 5 ประเทศ  ซึ่งธนาคารได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัท และธุรกิจพลังงานจึงให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเหมืองถ่านหิน และเสริมศักยภาพการแข่งขันของบริษัทในระดับภูมิภาค ดังนั้น การร่วมมือกันระหว่าง บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ กับธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ แสดงถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว และจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด
       
           ด้านนายขจรพงศ์  คำดี  กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) กล่าวว่า บริษัทต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นต่อแผนการดำเนินธุรกิจของ EARTH  และให้การสนับสนุนด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยนับจากช่วงต้นปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยได้สนับสนุนวงเงินมาแล้วกว่า 3,080 ล้านบาท  และในครั้งนี้ให้วงเงินสนับสนุนอีกจำนวน 2,500 ล้านบาท รวมแล้วกว่า 5,580 ล้านบาท  ซึ่งวงเงินดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโต และการขยายตัวด้านถ่านหินได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน  และจากการที่บริษัทได้ดำเนินการตามแผน Mission 5 ปี 5 เหมือง 5 ประเทศ  จึงทำให้วางเป้าหมายภายใน 5 ปี  จะได้เห็นรายได้ของบริษัทโตแตะ 30,000 ล้านบาทต่อปี
       
           สำหรับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โดยนางไขศรี  ผลบอล เนื่องสิกขาเพียร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ในฐานะที่ปรึกษาด้านธุรกิจของ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับแผนงาน และวิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า “5 ปี 5 เหมือง 5 ประเทศ” ที่ทาง บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ได้กำหนดไว้ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย หวังว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งนี้ จำนวน 2,500 ล้านบาท จะช่วยส่งเสริมให้ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีความพร้อม และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเหมืองแห่งใหม่ได้ตามแผนงาน ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของทีมงาน และผู้บริหารของ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ รวมทั้งการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะเป็นพลังผลักดันให้ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ เป็นบริษัทที่มีอนาคตก้าวไกลในกลุ่มธุรกิจพลังงาน และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม  Click here