กกร.ชง 7 มาตรการเร่งด่วน! ลดผลกระทบค่าแรง 300 ห่ันเงินสมทบประกันสังคม

04/12/2012 16:28

 

กกร.เสนอ 7 มาตรการเร่งด่วนลดผลกระทบปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แนะรัฐจัดงบตั้งกองทุนจ่ายเงินส่วนต่างให้เอกชน ลดเงินสมทบประกันสังคม จี้เร่งทำคลอดมาตรการช่วยเหลือให้ทันก่อน ม.ค.ปีหน้า คาดผู้ประกอบการใช้เวลา 3 ปีปรับตัว นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)  ทางเข้าเว็บ ibc ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทยว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการลดผลกระทบการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค.56 นี้ โดยนำมาตรการของกระทรวงแรงงาน 27 ข้อมาพิจารณาเพื่อกำหนดท่าทีของ  กกร.ที่จะให้ภาครัฐดำเนินการให้ทันเดือน ม.ค.ปีหน้า และต้องเป็นมาตรการที่มีผลในการช่วยเหลือเอสเอ็มอีมากที่สุดเพื่อให้ธุรกิจยังอยู่ต่อไปได้
 
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กล่าวว่า กกร.พิจารณาแล้วถึงมาตรการสำคัญเร่งด่วนที่ช่วยลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 7 ข้อที่ผู้ประกอบการและจะเสนอให้รัฐบาลดำเนินการคือ 1. ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างจากเดิม 5% เหลือ 2.5% และไม่ลดสิทธิการคุ้มครองลูกจ้าง 2. ตั้งกองทุนชดเชยส่วนต่างจากการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ IBCBET โดยในปี 56 ให้กองทุนชดเชยส่วนต่างให้ผู้ประกอบการ 75% ส่วนปี 2557-58 กองทุนชดเชยให้ 50% และ 25% ตามลำดับ 3. ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการรับจ้างเหมาช่วงจาก 3% เหลือ 0.1%
 
4. ลดค่าน้ำประปาและไฟฟ้าให้เอสเอ็มอี 50% เป็นเวลา 3 ปี 5. ลดค่าธรรมเนียมห้องพักที่เรียกเก็บสำหรับโรงแรมที่เป็นเอสเอ็มอีที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ลง 50% เป็นเวลา 3 ปี 6. ขยายเวลาสินเชื่อสำหรับพัฒนาผลิตภาพการผลิตวงเงิน 20,000 ล้านบาทออกไปอีก 3 ปี นับจากปี 56 เพื่อให้เอสเอ็มอีใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพกิจการ และ 7. คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับเอสเอ็มอีเป็นเวลา 3 ปี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม    Click here